විදෙස් පුවත්

යේමනයේ ප්‍රහාරයකින් පහක් මිය යයි – දරුවන් දෙදෙනෙකු අතුරුදහස්

137views

යෙමනයේ සන්නද්ධ කල්ලීන් විසින් ඔම්රාන් පළාතේ මුස්ලිම් පල්ලියකට ගුවන් ප්‍රහාර දියත් කොට ඇති බව විදෙස් වාර්තා සඳහන් කරයි. අල්-මසිරාහ් පුවත් සේවය වාරතා කර තිබූ අන්දමට, මෙම ගුවන් ප්‍රහාරයෙන් එකම පවුලේ පුද්ගලයින් පස්දෙනෙකු ජීවතක්ෂයට පත්ව ඇත. ප්‍රහාරයට පසු කුඩා දරුවන් දෙදෙනෙකු අතුරුදහන් වී ඇති අතර, ඔවුන් සෙවීමේ මෙහෙයම් මේ වන විට දියත් වෙමින් පවතී. 

හවුති කණ්ඩායම් පවසන්නේ මෙම පහාරය දියත් කරනු ලැබූ කණ්ඩායම සවුදි අරාබි හිතවාදීන් බවයි. එහෙත් සවුදි අරාබියෙන් මේ වන තුරු මේ පිළිබඳ ප්‍රතිචාරයක් දක්වා නැති බවද එම පුවත් සේවය වාර්තා කරයි.

Leave a Response