දේශීය පුවත්

උත්සව අත්තිකාරම් කැපීමට අවධානය

137views

ප්‍රියදර්ශන දයාරත්න

රජයේ සේවකයන් සඳහා ලබා දෙන රුපියල් 10,000.00ක් වූ උත්සව අත්තිකාරම් මුදල රුපියල් 4,000.00ක් දක්වා අඩු කර එයට සියයට 8ක පොලියක් අය කිරීම පිළිබඳව ඉහළ පෙළේ නිලධාරීන් සාකච්ඡා වී ඇති බවට තොරතුරු අනාවරණය වේ.

ලබන අප්‍රේල් මාසයේ දී අලුත් අවුරුදු වෙනුවෙන් රජයේ සේවක වැටුප් ගෙවීමට සහ උත්සව අත්තිකාරම් එකවර ගෙවීමට තරම් ප්‍රමාණවත් මුදලක් සපයා ගැනීම අසීරු වීම නිසා මෙය කෙරෙහි අවධානය යොමු වී ඇත. මෙයට යම් විසඳුමක් ලෙස උත්සව අත්තිකාරම් මුදල රුපියල් 4,000.00ක් දක්වා අඩු කර, එයට පොලියක් ද අයකිරීම පිළිබඳව ඉහළම නිලධාරියකු අවධානය යොමු කර ඇති බව හෙළි වේ.

මෙයට පෙර එම උත්සව අත්තිකාරම් මුදල සමාන වාරික දහයකින් යළි අය කර ගැනිණ. දැන් අත්තිකාරම් මුදල අඩු කර එයට පොලියක් ද එකතු කිරීමට යෝජනා කර ඇත. මේ වන විට ආණ්ඩුව ඉතා බරපතළ මූල්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දී සිටින අතර, ඊට මූලික හේතුව වී ඇත්තේ විශාල ණය පොලී ප්‍රමාණයක් සහ ණය වාරික ගෙවීමට සිදු වී තිබීමයි. එහෙත්, ඊට විකල්පයක් ලෙස රජයේ සේවකයන් ලක්ෂ 14ක් පමණ දෙනාගේ අයිතිවාසිකම් කප්පාදු කිරීමේ යෝජනා ඉදිරිපත් කරමින් ඇත.

Leave a Response